Tuulenpesäkoti

ITSENÄISTYMISHARJOITTEET


- Työskentely aloitetaan 17-vuotiaana

  * tuen tarpeen arviointi

- Aikuisuuteen tukeminen
- Omien velvollisuuksien hoitaminen
- Omien rajojen asettaminen
Työskentelyn jatkuminen kaikilla
   elämän osa-alueilla


JÄLKIHUOLTO

Tuen tarpeen kartoitus
   nuoren ja sosiaalityöntekijän kanssa.
  * nopea reagointi muuttuneeseen
   elämäntilanteeseen.
Työskentelyn jatkuminen kaikilla 
   elämän osa-alueilla esim.
   *henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa 
    mm. arjessa selviytymisen ja itsenäisen  elämän taitoihin.
   *tukea opiskeluun, työllistymiseen ym.
-  Asioiden hoitoa yhdessä nuoren kanssa.
- 24 h puhelinpäivystys